کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Hetzner - EX41-SSD - Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
incl. Hyper-Threading Technology
RAM = 32 GB DDR3 RAM
Hard Drive = 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID ; Level optional)
Connection = 1 Gbit/s-PortGuaranteed
Bandwidth = 200 Mbit/s
Backup Space = 100 GB
Inclusive Traffic = 30 TB*
Operating System = Optional

Hetzner - EX51-SSD - Benefits
Intel® Core™ i7-6700 Quadcore
incl. Hyper-Threading Technology
RAM 16 GB DDR4 RAM
Hard Drive 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
3 Gb/s 24/7 certified
(Software-RAID ; Level optional)
Connection 1 Gbit/s-Port Guaranteed

Hetzner - EX41S-SSD - Benefits
Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
RAM 64 GB DDR4 RAM
Hard Drive 2 x 250 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)
HDD (Software-RAID 1)
Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 200 Mbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB*

Hetzner - EX40 - Benefits
Intel® Core™ i7-4770
Quadcore Haswell
incl. Hyper-Threading Technology
RAM32 GB DDR3 RAMHard Drive2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 200 Mbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic20 TB*

Hetzner - EX40-Hybrid -

Hetzner - EX40-SSD - Benefits
Intel® Core™ i7-4770
Quadcore Haswell
incl. Hyper-Threading Technology
RAM32 GB DDR3 RAMHard Drive2 x 240 GB SATA 6 Gb/s SSD
(Software-RAID 1)Connection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 200 Mbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic20 TB*

Hetzner - AX60-SSD - AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core
RAM 64 GB DDR3 RAM
Hard Drive 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD (Software-RAID 1)
Class Enterprise Connection 1 Gbit/s-Port
Guaranteed Bandwidth 1 GBit/s-Port
Backup Space 100 GB
Inclusive Traffic 30 TB*

Hetzner - PX60 - Benefits
Intel® Xeon® E3-1270 v3
Quadcore Haswell
incl. Hyper-Threading Technology
RAM32 GB ECC RAMHard Drive2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 200 Mbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic20 TB*

Hetzner - EX61-NVMe - Intel Core™ i7-8700 Hexa-Core Coffee Lake
64 GB DDR4 RAM
(2 x 512 GB NVMe PCIe Gen3 x4 SSD (Software-RAID 1)
1 Gbit/s bandwidth

Hetzner - PX70 - Benefits
Intel® Xeon® E3-1270 v3
Quadcore Haswell
incl. Hyper-Threading Technology
RAM32 GB ECC RAMHard Drive2 x 4 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 200 Mbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic20 TB*

Hetzner - PX70-SSD - Benefits
Intel® Xeon® E3-1270 v3
Quadcore Haswell
incl. Hyper-Threading Technology
RAM32 GB ECC RAMHard Drive2 x 480 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD
(Software-RAID 1)Connection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 200 Mbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB*

Hetzner - PX90 - Benefits
Intel® Xeon® E5-1650 v2
Hexacore Ivy Bridge-E
incl. Hyper-Threading Technology
RAM64 GB ECC RAMHard Drive2 x 2 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm
HDD (Software-RAID 1)
Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 200 Mbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB*

Hetzner - PX90-SSD - Benefits
Intel® Xeon® E5-1650 v2
Hexacore Ivy Bridge-E
incl. Hyper-Threading Technology
RAM64 GB ECC RAMHard Drive2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD
(Software-RAID 1)Connection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 200 Mbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB*

Hetzner - PX120-SSD - Benefits
Intel® Xeon® E5-1650 v2
Hexacore Ivy Bridge-E
incl. Hyper-Threading Technology
RAM128 GB ECC RAMHard Drive2 x 240 GB SATA 6 Gb/s Data Center Series SSD
(Software-RAID 1)Connection 1 Gbit/s-PortGuaranteed Bandwidth 200 Mbit/sBackup Space100 GBInclusive Traffic30 TB*

Hetzner - Server bidding - این دسته از سرور ها به صورت روزانه در لیست هتزنر قرار می گیرند
با مشاوره با فروش می توانید لیست بروز بینا بر درخواست خود دریافت کنید
قیمت سرور از 22.00 € شروع و به بالاتر هست .
گاها سرور با قیمت خیلی خوب در این سرور سرویس پیدا شده است .


Hetzner - SX61 - Intel® Core™ i7-3770 Quad-Core
incl. Hyper-Threading Technology
RAM = 32 GB DDR3 RAM
Hard Drive = 4 x 6 TB SATA 3 Gb/s 7200 rpm HDD Class Enterprise
(Software-RAID ; Level optional)
Connection = 1 Gbit/s-PortGuaranteed
Bandwidth = 200 Mbit/s
Backup Space = 100 GB
Inclusive Traffic = 30 TB*
Operating System = Optional

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.91.203.233) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution