کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
50 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel محدود -
فضا : 50 مگابایتپهنای باند : 500

پارک دامنه : 3

زیر دامنه : 3

دیتابیس : 3

پشتیبان گیری : روزانه - هفتگی

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد

کنترل پنل : سی پنل

انتقال وب سایت شما به سرور های ما به صورت رایگان

تخفیف در سرورهای مجازی و طراحی قالب


50 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود -
فضا : 50 مگابایتپهنای باند : نامحدود

پارک دامنه : نامحدود

زیر دامنه : نامحدود

دیتابیس : نامحدود

پشتیبان گیری : روزانه - هفتگی

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد

کنترل پنل : سی پنل

انتقال وب سایت شما به سرور های ما به صورت رایگان

تخفیف در سرورهای مجازی و طراحی قالب


100 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel محدود -
فضا : 100 مگابایتپهنای باند : 3

پارک دامنه : 3

زیر دامنه : 3

دیتابیس : 3

پشتیبان گیری : روزانه - هفتگی

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد

کنترل پنل : سی پنل

انتقال وب سایت شما به سرور های ما به صورت رایگان

تخفیف در سرورهای مجازی و طراحی قالب


100 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود -
فضا : 100 مگابایتپهنای باند : نامحدود

پارک دامنه : نامحدود

زیر دامنه : نامحدود

دیتابیس : نامحدود

پشتیبان گیری : روزانه - هفتگی

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد

کنترل پنل : سی پنل

انتقال وب سایت شما به سرور های ما به صورت رایگان

تخفیف در سرورهای مجازی و طراحی قالب


200 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel محدود -
فضا : 200 مگابایتپهنای باند : 2000

پارک دامنه : 4

زیر دامنه : 4

دیتابیس : 4

پشتیبان گیری : روزانه - هفتگی

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد

کنترل پنل : سی پنل

انتقال وب سایت شما به سرور های ما به صورت رایگان

تخفیف در سرورهای مجازی و طراحی قالب


200 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود -
فضا : 200 مگابایتپهنای باند : نامحدود

پارک دامنه : نامحدود

زیر دامنه : نامحدود

دیتابیس : نامحدود

پشتیبان گیری : روزانه - هفتگی

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد

کنترل پنل : سی پنل

انتقال وب سایت شما به سرور های ما به صورت رایگان

تخفیف در سرورهای مجازی و طراحی قالب


300 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود -
فضا : 300 مگابایتپهنای باند : نامحدود

پارک دامنه : نامحدود

زیر دامنه : نامحدود

دیتابیس : نامحدود

پشتیبان گیری : روزانه - هفتگی

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد

کنترل پنل : سی پنل

انتقال وب سایت شما به سرور های ما به صورت رایگان

تخفیف در سرورهای مجازی و طراحی قالب


400 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود -
فضا : 400 مگابایتپهنای باند : نامحدود

پارک دامنه : نامحدود

زیر دامنه : نامحدود

دیتابیس : نامحدود

پشتیبان گیری : روزانه - هفتگی

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد

کنترل پنل : سی پنل

انتقال وب سایت شما به سرور های ما به صورت رایگان

تخفیف در سرورهای مجازی و طراحی قالب


500 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود -
فضا : 500 مگابایتپهنای باند : نامحدود

پارک دامنه : نامحدود

زیر دامنه : نامحدود

دیتابیس : نامحدود

پشتیبان گیری : روزانه - هفتگی

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد

کنترل پنل : سی پنل

انتقال وب سایت شما به سرور های ما به صورت رایگان

تخفیف در سرورهای مجازی و طراحی قالب


1000 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود -
فضا : 1000 مگابایتپهنای باند : نامحدود

پارک دامنه : نامحدود

زیر دامنه : نامحدود

دیتابیس : نامحدود

پشتیبان گیری : روزانه - هفتگی

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد

کنترل پنل : سی پنل

انتقال وب سایت شما به سرور های ما به صورت رایگان

تخفیف در سرورهای مجازی و طراحی قالب


2000 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود -
فضا : 2000 مگابایتپهنای باند : نامحدود

پارک دامنه : نامحدود

زیر دامنه : نامحدود

دیتابیس : نامحدود

پشتیبان گیری : روزانه - هفتگی

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد

کنترل پنل : سی پنل

انتقال وب سایت شما به سرور های ما به صورت رایگان

تخفیف در سرورهای مجازی و طراحی قالب


3000 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود -
فضا : 3000 مگابایتپهنای باند : نامحدود

پارک دامنه : نامحدود

زیر دامنه : نامحدود

دیتابیس : نامحدود

پشتیبان گیری : روزانه - هفتگی

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد

کنترل پنل : سی پنل

انتقال وب سایت شما به سرور های ما به صورت رایگان

تخفیف در سرورهای مجازی و طراحی قالب


4000 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود -
فضا : 4000 مگابایتپهنای باند : نامحدود

پارک دامنه : نامحدود

زیر دامنه : نامحدود

دیتابیس : نامحدود

پشتیبان گیری : روزانه - هفتگی

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد

کنترل پنل : سی پنل

انتقال وب سایت شما به سرور های ما به صورت رایگان

تخفیف در سرورهای مجازی و طراحی قالب


5000 مگابایت هاست لينوكس ارزان Cpanel نامحدود -
فضا : 5000 مگابایتپهنای باند : نامحدود

پارک دامنه : نامحدود

زیر دامنه : نامحدود

دیتابیس : نامحدود

پشتیبان گیری : روزانه - هفتگی

نصب رایگان سیستم مدیریت : دارد

کنترل پنل : سی پنل

انتقال وب سایت شما به سرور های ما به صورت رایگان

تخفیف در سرورهای مجازی و طراحی قالب


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.91.203.233) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution